Home Gemicisea - Gemicisea Human Resources

İçeriğe git
Ana Gemicis
Star anas
Ana As
                              Attitude is the foundation of our mission as Gemicisea Human Resources.

'' As the Private Employment Agency of the Turkish Employment Agency, we provide free consultancy services to candidates who can represent Türkiye abroad.
We consider the Attitudes of the candidates during the process of preparing their documents as the behavior of the candidate to the guests of our partners after boarding the ship.... We reserve the right to stop the consultancy services of candidates whose behavior is not appropriate and the candidate accepts this situation.''

As Gemicisea Human Resources, we are the FIRST and the ONLY company in Türkiye that provides legal personnel supply to "Cruise Ship Hotel department" with international documents. Our aim is not only to be the ONLY one for Türkiye, but to be the MOST. The Cruise sector has become a culture with dozens of companies in many countries. As Türkiye, we can do the best with our advantages.

Attitude plays a critical role for ship employees to represent their countries. Attitudes of different nationalities such as Italians, Filipinos, Kenyans, Greeks, Bulgarians, Turks, Germans, French, French, Indians, Russians, Ukrainians, Croats, Chinese, etc. create perception.
There were years when we did not have a good perception as Turks. This misperception led to years of illegal recruitment of personnel from Türkiye without an authorized agency. The cruise ship industry and its employees did not have the courage to change the facts and caused victimization.
The industry leader who still uses this wrong perception continues the habit of years. We even "legally" supply store personnel to this leading company. Our aim is to "legally" provide qualified personnel to the Hotel department.

As a result of our contacts with other leading companies, we broke this perception in 2022 and signed the international signatures as the first company from Türkiye. With our signatures, we provide Store and Hotel personnel to 15 (+1) companies and 116 (+9) luxury Cruise Ships.
The talent and diversity of the people of Türkiye provides a great advantage in the quality of service to the guests of the sector. As Gemicisea Human Resources, we care about "Attitude" in the 1st degree by maintaining the awareness of our strength.

Starboard CS, Apollo Group ,Costa CS, Our Partners are the sole authority responsible for selecting candidates, job planning and hiring/not hiring.
Gemicisea Human Resources is responsible for the process of certifying, informing and referring candidates to the places where they will receive their certificates.
We reserve the right to withhold counseling services for candidates who do not comply with our instructions regarding information and documentation and the candidate agrees to this.

Pre-qualifications

1. Attitude, behavior and responsibility to represent Türkiye abroad.
2. English, A2 and according to the position, English proficiency must be at the level of being able to express oneself and understand others.
English is the only common language on board.
* Must have 2 years Hotel professional experience.
* Must be between 21-35 years old, 45 is the age limit for the manager.
* Must be healthy. Those who cannot get 'Approval' for the health report cannot start work. The candidate is responsible for the expenses they incur during the process.
* Must be Dynamic, Positive, Enthusiastic and Friendly.
* Must be able to keep up with the intense work tempo.
* Tattoos should be on the closed part of the body - not on the face.
* Passport, Visas, Seamanbook and Health reports must be taken without any problems.
* Must have the necessary time and budget.
* Since the interview will be conducted via Skype, he/she must be using this program.

3.Talent,Candidates should have professional skills and more. In addition to Hotel experience and Job related skills required, qualities such as creativity, leadership abilities, communication skills and problem solving abilities are equally important.

Conclusion: Opportunity to work on Luxury Cruise Ships in America and Europe with international job security and the chance to travel/see the world.
- A chance to save your earnings: Food & Beverage & Accommodation is Complimentary on board.
- Chance to develop your skills and get promoted - Career: Working on board requires a lot of hard work, but is definitely rewarding.
- Interacting with staff and guest passengers from around the world will give you the opportunity to broaden your horizons and learn new skills.
- Medical examinations by the ship's doctor and nurses are free of charge.
- A fitness center, bar and other recreational activities are available for the crew.

After our candidates send their CVs to info@gemicisea.com , we will schedule the interview of our suitable candidates and send our information.

                                         Attitude, Gemicisea İnsan Kaynakları olarak , misyonumuzun temelidir.

‘’ Türkiye İş Kurumu’nun Özel İstihdam Bürosu olarak, Türkiye’yi yurt dışında temsil edebilecek adaylara ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyoruz. Adayların belgelerini hazırlama sürecindeki Attitude’lerini, adayın Gemiye binince ortaklarımızın misafirlerine davranışı olarak değerlendiriyoruz. Davranışı uygun olmayan adayın, danışmanlık hizmetlerini durdurma hakkını saklı tutuyoruz ve aday bu durumu kabul eder.’’

Gemicisea İnsan Kaynakları olarak, Türkiye’de uluslararası belgelerle “Cruise Ship Hotel departmanına” legal personel temini sağlayan İLK ve TEK şirket olmak, bize nasip oldu.Amacımız Türkiye için sadece TEK olmak değil, ÇOK olmaktır. Birçok ülkede onlarca şirketle Cruise sektörü kültür haline gelmiştir. Türkiye olarak avantajlarımız ile en iyisini yaparız.

Attitude, gemi çalışanlarının ülkelerini temsil etmede kritik bir rol oynar. İtalyanlar, Filipinliler, Kenyalılar, Yunanlar, Bulgarlar, Türkler, Almanlar, Fransızlar, Hintliler, Ruslar, Ukraynalılar, Hırvatlar, Çinliler gibi farklı milletlerin attitude'leri, algı oluşturur.

Türkler olarak, iyi bir algıya sahip olmadığımız yıllar olmuştur. Bu yanlış algı, Türkiye’den yıllardır yetkili Acenta olmadan illegal yollardan personel alınmasına neden olmuştur. Cruise Ship sektörü ve çalışanları, gerçekleri değiştirmek için hiçbir cesaret göstermemiş ve mağduriyetlere yol açmıştır.

Hala bu gerçek olmayan algıyı kullanan sektör lideri, yılların alışkanlığını sürdürmektedir. Hatta bu lider şirkete “legal olarak” shop personeli temin ediyoruz. Hedefimiz, Hotel departmanı için “legal olarak” yetenekli personel sağlamaktır.
.
Diğer lider şirketlerle temaslarımız sonucunda 2022 yılında bu algıyı yıkmış ve Türkiye’den ilk şirket olarak uluslararası imzalar atmış bulunuyoruz. İmzalarımızla 15 (+1) şirketi ve 116 (+9) luxury Cruise Ship’e Shop ve Hotel personelleri sağlamaktayız.

Türkiye insanının yeteneği ve çeşitliliği, sektörün misafirlerine hizmet kalitesinde büyük avantaj sağlamaktadır. Gemicisea İnsan Kaynakları olarak, gücümüzün farkındalığını koruyarak "Attitude"ü 1.derecede önemsiyoruz.

Starboard CS, Apollo Group ,Costa CS Partnerlerimiz ;Adayları seçme, iş planlaması ve işe alma/almama'dan sorumlu, TEK yetkilidir.
Gemicisea Türkiye Acentesi, adayların belgelendirilmesi, bilgilendirilmesi ve belgelerini alacakları yerlere yönlendirilmesi sürecinden sorumludur.Bilgi ve belgelere ilişkin talimatlarımıza uymayan adaylar için danışmanlık hizmetlerini durdurma hakkımız saklıdır ve aday bunu kabul eder.

Ön yeterlilikler
1. Attitude, Türkiye'yi yurt dışında temsil edebilecek davranış ve sorumluluğa sahip olmalı.
2. İngilizce , A2 ve pozisyona göre ingilizce yeterliliğine sahip olmalı, kendilerini ifade edebilmeli ve başkalarını anlayabilmeli."
Gemide ortak tek dil İngilizce’dir.
* 2 yıl Otel profesyonel deneyimine sahip olmalı.
* 21-35 yaş arası olmalı, yönetici için 45 yaş sınırıdır.
* Sağlıklı olmalı. Sağlık raporuna ‘Onay’alamayanlar ,İşe başlayamaz. Süreçte yaptıkları masraflardan aday sorumludur.
* Dinamik, Pozitif, Hevesli ve Güler Yüzlü Olmalı.
* Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilmeli.
* Tatto vücudun kapalı kısmında olur - yüzde olmamalı.
* Pasaport, Vizeler, Gemiadamı Cüzdanı ve Sağlık raporları  sorunsuz almalı.
* Gerekli zaman ve bütçeye sahip olmalı.
* Görüşme Skype ile yapılacağından, bu programı kullanıyor olmalı.

3.Yetenek.’’Adaylar mesleki becerilere ve daha fazlasına sahip olmalıdır. Hotel deneyimi ve İşle ilgili gerekli becerilere ek olarak, yaratıcılık, liderlik yetenekleri, iletişim becerileri ve problem çözme yetenekleri gibi nitelikler de eşit derecede önemlidir."Türkiye’den adaylarımız ‘ Kariyer fırsatlarında’ birçok ülkeden daha fazla avantajlıdır.

Sonuç ; Amerika ve Avrupa’daki Luxury Cruise Ship'lerde, Uluslararası iş güvenliğinde çalışma ve Dünya’yı gezme/görme fırsatı.
- Kazancınızı biriktirme şansı: Yiyecek & İçecek & Konaklama, Gemide Ücretsizdir.
- Becerilerinizi geliştirme ve terfi etme şansı - Kariyer: Gemide çalışmak çok sıkı çalışma gerektirir, ancak kesinlikle ödüllendiricidir.
- Dünyanın dört bir yanından gelen personel ve misafir yolcularla etkileşim kurmak size ufkunuzu genişletme ve yeni beceriler öğrenme fırsatı verecektir.
- Gemi doktoru ve hemşireleri tarafından yapılan tıbbi muayeneler ücretsizdir.
- Mürettebat için fitness merkezi, bar ve diğer eğlence aktiviteleri mevcuttur.
Adaylarımızın Cv lerini info@gemicisea.com adresine iletmeleri sonrasında, Uygun adaylarımızın Mülakat planlamasını yaparak ,bilgilendirmeler ileteceğiz.

İçeriğe dön